top of page
IMG_3356 3
IMG_3340 2
IMG_3348 2

บริษัท เซ็นทรัลลิส จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์สำเร็จรูปภายใต้ตราสินค้า แคนดู คูล และ วันเดอร์  ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานกว่า 30 ปีในวงการปศุสัตว์ เรายินดีให้บริการผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ทั้งชนิดเม็ด ผง และหัวอาหาร รวมทั้งยินดีให้คำปรึกษาเพื่อให้ธุรกิจของท่านประสบความสำเร็จ

เกี่ยวกับเรา

บริษัทเซ็นทรัลลิส จำกัด    ผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์ภายใต้เครื่องหมายการค้า แคนดู  คูล และวันเดอร์  ก่อตั้งเมื่อปีพ.ศ. 2547  โดยทีมผู้บริหารที่มากด้วยประสบการณ์ทางด้านปศุสัตว์และอาหารสัตว์มามากกว่า 30ปี   

ล่าสุด

วันที่ 7 ตุลาคม 2563

บริษัท เซ็นทรัลลิส จำกัด มีความยินดีที่ได้ต้อนรับนิสิตและคณาจารย์ฯ หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร นำคณะโดย รศ.ดร. วันดี ทาตระกูล และ ดร. ทศพร อินเจริญ เข้าดูงานโรงงานผลิตอาหารสัตว์ และฟังอบรมในหัวข้อ “กระบวนการผลิตอาหารสัตว์และมาตรการลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรคทางปศุสัตว์ในโรงงานอาหารสัตว์”

bottom of page